SANAKO - moderné digitálne jazykové laboratórium

Sanako logo

Jazykové laboratóriá SANAKO môžu využívať študenti v každom veku. Na základných a stredných školách má individuálna spätná väzba od učiteľa obrovskú hodnotu pre rozvoj jazykových zručností, nakoľko akékoľvek pretrvávajúce problémy s výslovnosťou či stavbou viet možno systematicky naprávať. Pokročilejším študentom zasa spätná väzba pomôže zdokonaliť svoje komunikačné zručnosti.

Výhodou laboratórií SANAKO je ich uplatnenie aj v iných podnikoch a organizácia ako na školách. Široké uplatnenie nachádza aj v armádach krajín po celom svete.

Softvér sa snaží dokonale imitovať prostredie skutočnej učebne pomocou priamej interakcie hlasom aj obrazom, zdieľania súborov aj obrazoviek, virtuálnej tabule, priamou komunikáciou medzi študentmi i možnosťou vytvárania pracovných skupín.

sanako, 03. Február 2009