Prečo ministerstvo školstva vo Francúzsku zakázalo používať projektory s DLP technológiou v školách?

Rozklad farieb je vnímané delenie bielych častí obrazu na jeho červené, zelené a modré súčasti pri projekcii obrazu metódou sekvenčného zobrazenia farieb pričom divák zároveň pohybuje očami. Cieľom tejto štúdie je vyhodnotiť, ako rozklad farieb ovplyvňuje príznaky únavy očí u ľudí trpiacich vrodeným nystagmom. Oči ľudí s vrodeným nystagmom neustále kmitajú, čo vedie k neustálemu rozkladaniu farieb. Vrodeným nystagmom je postihnutý približne jeden človek z 1 500. Mnohí postihnutí v bežnom živote nevykazujú takmer žiadne príznaky, okrem mierneho zhoršenia ostrosti videnia. Piatim jedincom s vrodeným nystagmom bol premietnutý 15 minútový úryvok filmu, ktorý bol premietaný pomocou troch videoprojektorov (jedným LCD projektorom a dvomi jednočipovými (DLP) projektormi (s digitálnym spracovaním svetla). Tieto pokusné osoby pred i po zhliadnutí krátkeho filmu vyplnili dotazníky s otázkami týkajúcimi sa príznakov únavy očí. Jedna osoba bola okrem toho testovaná v ďalšom pokuse, pri ktorom bolo použitých ďalších šesť projektorov. Z výsledkov vyplýva, že osoby s vrodeným nystagmom po zhliadnutí filmu premietaného projektormi so sekvenčným zobrazením farieb pociťovali výraznú únavu očí. Mechanizmus vzniku únavy očí nie je presne preskúmaný vo všeobecnosti, ani u osôb s vrodeným nystagmom, ukázalo sa však, že osoby s nystagmom vnímali neustály rozklad farieb ako blikanie. Blikajúce svetlo je hlavnou príčinou únavy očí. Preto by projektory so sekvenčným zobrazením farieb nemali byť používané na verejných miestach, ako sú napr. triedy v školách, prednáškové miestnosti a konferenčné sály.

ieee.org, 31. Marec 2006