SMART Board interaktívne tabule

Prečo ľudia na celom svete používajú SMART Board interaktívne tabule?

SMART BoardTM bola v roku 1991 prvou interaktívnou tabuľou na svete a dodnes je na prvom mieste v rebríčku interaktívnych tabúľ.

Hlavný prínos interaktívnej tabule SMART BoardTM spočíva v zjednodušení a zefektívnení prípravy učiteľa na konkrétnu vyučovaciu hodinu, lepšej názornosti prezentácie, možnosti sieťového a internetového prepojenia a aktívnej účasti aj na diaľku. Interaktívne tabule umožňujú viesť vyučovanie aj s využitím počítača priamo od tabule a dopĺňať premietaný obraz poznámkami či ilustráciami a rovno do nich písať zvýrazňovačmi. Pracovať sa dá priamo na tabuli a rovno od nej súčasne ovládať počítač a v ňom jednotlivé aplikácie.

Čo je to SMART BoardTM?

Je to kombinácia popisovateľnej tabule a dotykovej obrazovky. Po prepojení s počítačom a projektorom umožní:

 • preniesť a zaznamenať napísané informácie či nakreslené obrázky do počítača,
 • ovládať počítač z projekčnej plochy dotykom ruky,
 • oživiť prezentáciu poznámkami ručne písanými priamo do premietaného obrazu

Možnosti projekcie

SMART BoardTM interaktívne tabule sú, podľa modelu, určené pre prednú i zadnú projekciu. Záleží iba na Vás či chcete mať projektor ako samostatnú súčasť Vášho interiéru alebo ho chcet mať ako pevnú súčasť Vašej interaktívnej tabule.

Ako to funguje?

SMART BoardTM interaktívnu tabuľu pripojíte k počítaču, prostredníctvom USB kábla, a tá sa automaticky po zapnutí počítača uvedie do pohotovostného režimu. Po pripojení projektora k počítaču, tabuľa spolu s projektorom funguje tak, že projetor premieta Vašu prezentáciu alebo prácu z počítača na SMART BoardTM. Interaktívna tabuľa sníma pohyby elektronických fixiek, gumy alebo Vášho prsta po tabuli a zároveň tieto pohyby prenáša priamo do počítača. Takto utvorené poznámky si môžete uložiť do počítača v najrôznejších formátoch (jpeg, tif, bmp, pdf, eps, html ppt, pps, wbd).

Jednotlivé farby elektornických fixiek rozoznáva pomocou snímača umiestneného v púzdrach na značkovače. Taktiež môžete použiť Váš prst ako myš od počítača, nakoľko každý kontakt s interaktívnou tabuľou nahrádza kliknutie myšou od počítača.

SMART BoardTM je vďaka svojej technológii schopný rozpoznať pozíciu značkovača s presnosťou na jeden milimeter a prenáša ju do počítača, kde sa potom zobrazí na monitore. Dáta možno v PC ďalej spracúvať, exportovať, zdieľať alebo jednoducho opäť zobraziť a netreba ich znovu písať.

Špeciálne vlastnosti

Medzi špeciálne vlastnosti SMART Boardu napr. patrí:

 • dotykový systém Vám umožní písať, gumovať a vykonávať funkcie myši Vašim prstom – nepotrebujete žiadne špeciálne nástroje
 • SMART púzdro na značkovače Vám automaticky určí farbu značkovača alebo druh nástroja, ktorý ste z neho vybrali a dve pomocné tlačítka Vám umožnia vyvolať funkciu HELP alebo aktivovať virtuálnu klávesnicu na pracovnej ploche.
 • digitálny atrament Vám umožní písať svoje poznámky cez počítačové aplikácie, webové stránky a video
 • glazúrový povrch je odolný proti škrabancom, optimalizovaný pre projekciu, kompatibilný s rôznymi značkovačmi a jednoducho sa čistí
 • a mnoho ďalších

Počítačové aplikácie a SMART BoardTM

SMART BoardTM interaktívna tabuľa pracuje s každou aplikáciou, ktorú využívate na Vašom počítači. Niektoré bežne používané aplikácie, ako je napríklad Microsoft PowerPoint, Excel, Word a AutoCAD podporuje SMART BoardTM niektorými špeciálnymi funkciami. V kombinácii s aplikáciou Microsoft PowerPoint Vám napríklad umožní všekty zmeny, ktoré uskutočníte v priebehu prezentácie, implementovať priamo do prezentácie.

SMART BoardTM v škole

Vďaka SMART Boardu môžete skvalitniť výuku použitím množstva funkcií, ktorými táto interaktívna tabuľa disponuje. Zaujímavosťou je zvýraznenie požadovanej časti textu alebo naopak, pomocou funkcie roleta časť obrazu môžete prekryť, aby zrak poslucháčov nepredbiehal Váš výklad. Taktiež je k dispozícii elektronická lupa alebo možnosť priamo vytlačiť či uložiť celý obraz alebo jeho výrez.

Veľkou výhodou je, že všetky zmeny, ktoré nakreslíte môžete jediným kliknutím zmazať alebo naopak uložiť pre ďalšie potreby.

Výhody SMART Boardu

SMART BoardTM prináša užívateľom vyššiu efektívnosť pri:

 • vyučovaní v triedach
 • predvádzaní údajov
 • profesionálnych prezentáciách
 • brainstorming stretnutiach
 • vytváraní Design návrhov
 • školeniach

Miesta použitia

SMART BoardTM je zariadenie vhodné pre:

 • konferenčné miestnosti
 • zasadačky
 • univerzitné auly
 • školiace miestnosti
 • vyučovacie triedy
 • hotelové konferenčné miestnosti

Top Soft BSB s.r.o, 31. Marec 2006