Slovníček

AC-3 (viď Dolby Digital)

Akustické zladenie - Acoustically Voice Matched

Vo viacreproduktorových systémoch je dôležité, aby všetky reproduktory, či už veľké či malé, malí podobný 'zvuk. Pokiaľ ich kmitočtové pásma a priblíženie k neutralite sú podobné, bude aj celkový zvuk celistvý, bez zvukových 'dier'.

Cinema Re-EQ

Funkcia Home THX controlleru, ktorá odstraňuje v predných a v stredovom kanály zvýraznenie vyšších kmitočtov. To do signálu zakomponovali zvukoví inžinieri pri mixovaní zvuku pre kiná, ktoré sú vždy na vyšších kmitočtoch dosť stlmené a zvuk by bol bez tohoto zvýraznenia ťažko zrozumiteľný. V domácom použití je toto zvýraznenie na obtiaž. V poslednej dobe sa používa v kvalitných domácich dekodéroch aj bez certifikátu THX.

Dolby Digital (AC-3)®

Vývojový krok záznamu viackanálového zvuku vyvinutý Dolby Laboratories Inc. Kóduje 6 kanálov (2 predné - front, stredový - dialógový, 2 zadné - surround a hlbkotónový - subwoofer) do digitálneho záznamu na nové vysokokapacitné média. Vzťahuje sa naň aj označenie 5.1 channel, pretože 5 z jeho kanálov pokrýva celý kmitočtový rozsah, 1 je iba hlbkotónový. Dolby Digital je obchodné označenie systému AC-3.

Dolby Pro-Logic®

Vývojový krok Dolby Surround. Pridáva predný stredový alebo dialógový kanál a dodáva do zadných kanálov informácie o priestorovom zvuku. Použitie dekodéru prináša väčšiu čistotu, stabilitu zvukového obrazu a lepšiu lokalizáciu zvukov aj vo väčšom posluchovom priestore. Technicky ide o zakódovanie 4 analógových kanálov do 2 analógových kanálov na záznamové médium a spätné dekódovanie pri prehrávaní.

Dolby Surround®

Domáce Kino je ekvivalent spracovania priestorového zvuku Dolby Stereo® používaného v kinách a filmových predstaveniach. Reprodukuje efektové a priestorové kanály cez zadný a efektové reprosústavy.

Domáce Kino

Reprodukcia filmov s obsahom priestorových a efektových zložiek z videozáznamov, diskov, rádia alebo satelitných TV kanálov v domácom prostredí. Zloženie viac reproduktorových systémov je obvykle ľavý a pravý kanál, 'dialógový' kanál, ľavý a pravý zadný kanál. Predné a zadné sústavy sú často doplnené oddeleným subwooferom pre spracovanie veľmi nízkych kmitočtov. Kombinácia dokonalého priestorového zvuku a televízie s veľkoplošnou obrazovkou vás úplne vtiahne do deja.

Multi-room hifi

Jeden hudobný systém, ktorý môže byt diaľkovo ovládaný z rôznych miestností a ktorý dokáže reprodukovať rôzne zvukové zdroje v rôznych miestnostiach samostatne.

Subwoofer

Reproduktor vyhradený k reprodukcii prirodzenej úrovne najnižších basov.

Symetrické zapojenie (vstupov, výstupov...)

Trojvodičové zapojenie signálového vedenia (kladná vetva - angl. hot, záporná vetva - angl. cold, tienenie - shielding), sa používa pre náročné použitia, hlavne v zvukových štúdiách, v domácich podmienkach len zriedka. (Viz tiež Nesymetrické zapojenie).

THX®

THX je štandard profesionálneho kina a Home THX je jeho domáci ekvivalent. Toto sú rozšírenia a nie náhrady za Dolby Stereo® a Dolby Surround®. THX ako štandard bol stanovený americkou filmovou spoločnosťou LucasFilm (založil ju tvorca legendárnych Hviezdnych vojen - George Lucas). Zariadenie predtým, než obdrží licenciu THX musí spĺňať minimálne požiadavky tohoto Štandardu. Srdcom dekodérov Home THX je obvod Dolby Pro-Logic® a odvodzuje šesť výstupných kanálov: ľavý, pravý, stredný, dva priestorové a subwooferový. Priestorové reproduktory sú zvláštneho typu a sú umiestnené vo vzdialenosti poslucháča.

apmedia, 06. Apríl 2006