Návrh a realizácia počítačových sietí.

Návrhom dátovej siete sa rozumie technická schéma načrtávajúca jej topológiu (formu alebo zoradenie lokálneho komunikačného systému), vlastnú metódu zapojenia switch-ov, patch a drop káblov a ostatných prvkov, ktoré sú potrebnou súčasťou lokálnej počítačovej sieti (LAN). TopSoft Network Team asistuje pri návrhu fyzického dizajnu dátovej siete a môže vypracovať detailný plán jej navrhovanej konfigurácie, alebo odporučiť zmeny, presuny, alebo renovácie potrebné v existujúcom dizajne dátovej siete.

Výsledkom návrhu dátovej siete je schéma, v ktorej sú graficky znázornené a popísané všetky jej prvky (pasívne aj aktívne). Táto schéma slúži ako podklad pre samotnú realizáciu.

Pre školy ponúkame návrh a realizáciu počítačových sietí vrátane pokrytia školy technológiou WiFi - bezdrôtového pripojenia počítačov do siete.