Nova 5000

NOVA 5000 je jedinečné zariadenie určené pre študentov základných a stredných škôl.

Medzi jeho najväčšie výhody patri:

  • Vytvorené špecificky pre vzdelávanie,
  • Internetový prehľadávač a bezdrôtová sieť,
  • Výdrž batérie minimálne 6 hodín - jeden vyučovací deň,
  • Farebná obrazovka s uhlopriečkou 7 palcov, rozlíšením 800x480 - dotykový displej,
  • Integrovaný Data Logger – zariadenie na pripojenie externých snímačov,
  • Nízka hmotnosť,
  • Operačný systém s okamžitým štartom Windows CE,
  • Flash pamäť, žiadny rotujúci disk alebo iné rotujúce pamäťové média,
  • Zahrnutý softvér: textový editor, tabuľkový procesor, vykresľovanie matematických funkcií a pod.

NOVA 5000 je kompletný počítač, ku ktorému je možné pripojiť až 60 rôznych snímačov, ktoré spolu so softvérom komplexne obsiahnu prírodovedné predmety – biológia, chémia, fyzika a matematiku. Uvedené zariadenie je unikátne, vhodné na vybudovanie nových high-tech laboratórií na každej skole. Uvedený produkt nie je len kus hardvéru, ale komplexný balík - zariadenie, externé snímače, edukačné balíky.

Nova 5000 sa dodáva v troch rôznych konfiguráciách – NOVA 5000BX, SX a EX. Rozdiel v jednotlivých modeloch je v ich hradverovej a softverovej výbave. Bližší popis nájdete v priložených tabuľkách. Ďalej tu nájdete komplexný popis jednotlivých snímačov spolu s krátkymi návodmi na použitie pri experimentoch.

Snímače sme na základe skúseností s používateľmi zostavili do troch rôznych kategórií pre každý predmet jednotlivo:

BIOLÓGIA ST (Standard)
BIOLÓGIA Dlx (Deluxe)
BIOLÓGIA Compl (Complete)

CHÉMIA ST (Standard)
CHÉMIA Dlx (Deluxe)
CHÉMIA Compl (Complete)

FYZIKA ST (Standard)
FYZIKA Dlx (Deluxe)
FYZIKA Compl (Complete)

 

Každý balík obsahuje určitý počet snímačov, pričom výsledná cena pre kompletný balík je zvýhodnená. Ďalej sme pripravili špeciálny štartovací balík TOPSOFT Special, ktorý pokrýva všetky predmety a je cenovo najviacej zvýhodnený.

NOVA 5000 bola úspešne predstavená na medzinárodnej konferencii o e-learningových technológiách a ich aplikáciách ICETA 2007. Súčasťou konferencie bol 4. ročník súťaže vzdelávacích projektov „e-learning v praxi“ pod patronátom Ján Fígeľa, člena európskej komisie zodpovedného za vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež, Jána Mikolaja, ministra školstva Slovenskej republiky a Antona Čižmára, rektora Technickej univerzity v Košiciach. Zariadenie bolo prezentované aj na ďalších podujatiach, už čoskoro Vám prinesieme video záznam z praktickej prezentácie na konferencii e-matik - Inovačné trendy vo vzdelávaní budúcich učiteľov a v ďalšom vzdelávaní učiteľov matematiky