Kamerové systémy ako súčasť projektu „BEZPEČNÁ ŠKOLA”

Týmto názvom by sa dala nazvať naša iniciatíva, ktorá vedie k zvýšeniu bezpečnosti na školách. Nehovoríme iba o vyučovacom procese, ale o kompletnom skvalitnení našich škôl. Čoraz častejšie sa na školách stretávame s javmi ako je šikanovanie, používanie drog v interiéroch ako aj exteriéroch škôl, nevhodné až násilné správanie sa študentov navzájom ako aj voči pedagógom, vandalizmus, krádeže a podobne. Kamerový systém inštalovaný na školách podstatne znižuje takéto javy a v prípade potreby je možné použiť záznam pre objasnenie takejto činnosti.

Patria kamery do škôl?

Rozhodne ÁNO. Kamery na chodbách, v učebniach zlepšia výchovno-vzdelávací proces a bezpečnosť študentov, zamestnancov a majetku. Kamerami sa môže doplniť program sledovania a prevencie patologických javov v školách. Kamery zlepšia prehľad vedenia školy o tom čo sa v škole deje. Môžu zabrániť študentom neplniť si svoje povinnosti, lepšie povedané prispieť k lepšiemu plneniu si školských povinností. Ale tak isto povinnosti učiteľov a zamestnancov školy.

Je kamerový systém v učebniach zasahovanie do súkromia študentov?

Nie, pretože študenti chodia do školy, lepšie povedané by mali chodiť do školy sa niečo naučiť, získať vedomosti, návyky... Štát prispieva na chod všetkých škôl. Z tohto pohľadu sú školy verejným priestorom, keďže na ich chod prispieva každý občan zo svojich daní. Kamery počas vyučovania nezasahujú do súkromia študentov ani učiteľov, keďže vyučovací proces, ktorý v učebniach prebieha, nie je súkromná záležitosť zúčastnených. Súkromný život majú všetci zúčastnený v iných ako školských priestoroch, keďže v osobnom čase sa študenti, učitelia, zamestnanci venujú svojim súkromným záujmom čo nie je prípustné v škole...

Súčasťou diskusie o kamerových systémoch v školách je aj problém zodpovednosti školy za zverených študentov. Od okamžiku ich vstupu do areálu školy do ich odchodu je za nich zodpovedná škola. Dozor na chodbách, v učebniach počas prestávok, počas obeda, voľných hodín je veľmi dôležitý. Monitorovací systém pomáha aj v tomto - učiteľ sa má fyzicky i psychicky pripravovať na vyučovanie, aby bol maximálne profesionálny a nie robiť policajta počas prestávok.

Kamerový systém ako prostriedok na znižovanie nákladov?

Kamery všeobecne pôsobia preventívne, takže aj v spoločných priestoroch ako i v učebniach znižujú vandalizmus. Ak sa kamerový systém inštaluje aj v areáli školy, projekt „BEZPEČNÁ ŠKOLA” je tak komplexný, že zriaďovateľ školy má prehľad nie len o citlivých otázkach vyučovacieho procesu a práce personálu školy, ale aj o pohybe osôb v areáli školy a jej okolí.

Ako na to?

Jednoduchým spôsobom Vám umožníme monitorovať kamerami vybrané miesta na vašej škole. Môžete takto ochrániť nákladné vybavenie športovísk, laboratórií, zabezpečiť dohľadom odľahlý priestor budovy školy ale hlavne zabezpečiť poriadok a bezproblémový priebeh vyučovania.

Čo je to IP CCTV?

Jednoduchý monitorovací systém založený na IP kamerách, ktoré sú zároveň napájané po jednom kábli z monitorovacieho uzla. Čiže je potrebné inštalovať iba jednu jednoduchú kabeláž a kamery majú zabezpečenú funkcionalitu z jedného zdroja, ktorý môže byť zálohovaný pre prípad výpadku elektrickej energie v monitorovaných priestoroch.

Prax ukázala že

  • Vďaka kamerám vidíte aj to, čo ste predtým nemohli zistiť
  • Nasadením CCTV kamerového systému šetríte vaše financie
  • Dosahujete vyššiu úroveň „KVALITY” vyučovania
  • Vaša „BEZPEČNÁ ŠKOLA” je preferovaná