F.A.Q. - Často kladené otázkySú repasované počítače spoľahlivé?

Možno to znie prekvapivo, no sme presvedčení, že značkové počítače (aj keď použité) ponúkajú po dôkladnom zrepasovaní (testovaní a vyčistení, príp. upgrade) spoľahlivejší chod, ako nové "skladačky". Miera reklamácií sa u nás dlhodobo pohybuje pod úrovňou 3%.

Kvalitu našej techniky i spokojnosť zákazníkov Vám na vyžiadanie radi doložíme referenciami na školy, ktoré naše počítače už veľa mesiacov, alebo i rokov používajú.Majú repasované počítače dostatočný výkon?

Výkon 2 - 4 roky starých počítačov samozrejme nedosahuje výkon najnovších strojov. Na druhú stranu, naše počítače ponúkajú viacej ako dostatočný výkon pre výukové a kancelárske programy i Internet. V škole prevdepodobne nevadí, že na počítači sa nedajú spustiť najnovšie hry?Sú vynaložené náklady na repasovanú techniku rozumnou investíciou?

Na jednej počítačovej zostave je možné nákupom "repasu" ušetriť 50% nákladov, niekedy i viacej. To znamená, že namiesto jednej učebne môžete vybaviť dve. Alebo do učebne nakúpiť 2x viacej počítačov, pričom dvaja alebo traja žiaci sa už nemusia „naťahovať“ o jeden počítač. Slovenské školy zďaleka nespĺňajú európsky priemer v počte žiakov na PC. Nákup repasovaných počítačov je optimálnym prostriedkom na zlepšenie tohoto pomeru s vynaložením minimálnych investícií.Aká je záruka a servis na použitú výpočtovú techniku?

Na našu techniku poskytujeme obvykle 12 mesačnú záruku. Z vlastných skúseností vieme, že mnohé školy majú v povedomí, že záručná doba na nové notebooky, PC a mnohé ďalšie zariadenia musí byť 24 mesiacov. Nie je to pravda. Resp. je to polovičná pravda. 24 mesačná záruka musí byť uplatnená podľa Občianskeho zákonníka, teda ak nové PC, notebook apod. nakupuje fyzická osoba (občan) - musí mu byť poskytnutá záruka 24 mesiacov. Pokiaľ takéto zariadenia nakupuje organizácia (okrem iného aj škola), proces sa riadi podľa Obchodného zákonníka, teda záručná doba je spravidla 12 mesiacov (notebooky a počítače ACER, HP apod.). Teda naša spoločnosť poskytuje takú istú záruku na repasovanú techniku, ako mnohí výrobcovia na novú.Poskytujete k repasovanej technike aj nejaké ďalšie služby?

Naša ponuka sa samozrejme neobmedzuje len na dodávku hardveru. Môžeme Vám na počítače predinštalovať všetky výukové programy, zosieťovať učebňu a dodať aktívne aj pasívne časti počítačovej siete.

* Musí se jednať o použité počítače; ich príjemcom musia byť školy a vzdelávacie inštitúcie; nie je možné ich ďalej predávať tretím osobám; atď. Viacej na www.microsoft.com.